Profiles International în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Protecţia Copilului Alba (DGASPC) și Consiliul Judeţean Alba a demarat un amplu proces de evaluare, consiliere şi orientare educaţională şi profesională a tinerilor instituţionalizaţi în centrele de plasament din judeţ.

Scopul principal al proiectului este acela de a oferi gratuit tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, găzduiţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC Alba, şansa de a opta, în cunoştinţă de cauză şi în deplină concordanţă cu profilul personal, pentru un parcurs şcolar şi pentru o carieră profesională care să îi atragă şi care să se suprapună într-o cât mai mare măsură peste aşteptările şi calităţile personale ale fiecăruia.

În concret, acest serviciu de orientare vocaţională denumit VIA – Vocaţie, Interese, Autocunoastere – constă în realizarea unei evaluări psihoaptitudinale a tinerilor prin aplicarea unui chestionar care conţine nu mai puţin de 320 de întrebări ce vizează determinarea trăsăturilor comportamentale stabile ale celor evaluaţi. În contextul în care marea majoritate a adolescenţilor nu ştiu cu adevărat ce şcoală, respectiv, carieră profesională să urmeze, testul le evaluează personalitatea şi dorinţele şi îi ajută să se decidă asupra parcursului educaţional şi profesional pe care e cel mai indicat să îl urmeze.

Pentru ca respondenţii să înţeleagă cât mai bine ce se aşteaptă de la ei şi pentru a conştientiza avantajele pe care acest proces le presupune, evaluarea propriu-zisă este precedată de sesiuni de informare-prezentare. În cadrul sesiunii, adolescenţilor le sunt prezentate modele de succes, persoane care, la fel ca şi ei, provin din centre de plasament şi care, în ciuda tuturor dificultăţilor, s-au realizat în viaţă, din punct de vedere profesional şi material.

În cadrul oferit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, adolescenţii implicaţi în proiect au participat la o întâlnire alături de reprezentantul SC Profiles International S.R.L şi reprezentantul Consiliului Judeţean Alba, care a punctat aspectele ce dau plus valoare acestei acţiuni. Ulterior, la finalul completării chestionarului şi interpretării lui, sistemul informatic de evaluare generează rapoartele de orientare vocaţională care sunt analizate de consilierii de orientare şi sunt discutate cu fiecare copil. Practic, respondenţilor li se realizează o descriere cât mai fidelă, un profil, urmând apoi sesiuni de orientare în carieră.

De altfel, întregul proces este conceput a se derula în interesul tinerilor instituţionalizaţi, urmând să fie evaluaţi şi consiliaţi în momentul împlinirii vârstei de 16 ani, tot acest demers fiind iniţiat în urma prezentării proiectului dezvoltat de către compania SC Profile International în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi a propunerii de colaborare adresată Consiliului Judeţean.